XARXA CB

La nostra escola des del curs 2017-2018  forma part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

La Xarxa de Competències Bàsiques està  formada per un grup de docents que reflexionen i actuen en equip per transformar l’escola en un  espai que afavoreixi l’aprenentatge.

Aquest curs la nostra escola continua formant part de la Xarxa de Competències Bàsiques.

VÍDEO

 La Xarxa de Competències Bàsiques (Xarxa Cb) és una modalitat de formació i desenvolupament professional docent basat en l’aprenentatge entre iguals i en xarxa, promoguda pel Departament d’Educació, dins el seu pla de formació permanent. La Xarxa Cb està formada per equips docents de centres d’educació infantil, primària, secundària i batxillerat que volen iniciar, mantenir o consolidar processos de reflexió-acció en equip i en xarxa per transformar l’escola en un espai que afavoreixi l’aprenentatge i ajudi els docents a millorar el seu desenvolupament professional i als centres a constituir-se en organitzacions que aprenen. Actualment està formada per més de 700 centres, tant de primària com de secundària, organitzats en xarxes territorials, i implica més de 10.000 docents.